15 godina se bavimo proverom boniteta i reputacije kompanija.


Jedina smo akreditovana bonitetna kuća!


Companies Reputation je najuticajniji centar za analizu boniteta i istraživanje reputacije privrednih subjekata i brendova u čitavom svetu. Raspolažemo finansijskim podacima svih pravnih subjekata u Srbiji za izradu bonitetnog izveštaja i sofisticiranim programima za istraživanje reputacije. 

 

Čemu služi SERTIFIKAT ZA BONITET?Sertifikatom garantujete finansijsku stabilnost i kreditnu sposobnost.

Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti sa lošim finansijskim bilansima.

Možete ga koristiti u raznim marketinškim aktivnostima.

Veće poverenje novih domaćih i inostranih klijenata, partnera i saradnika.

Učvršćivanje odnosa sa postojećim klijentima, partnerima i saradnicima.

Povezivanje klijenata koji su dobili sertifikat.

Kroz naše reklamne kampanje obaveštavamo sve firme da ste dobitnik sertifikata uz preporuku za saradnju.

Više informacija >>>


 

Čemu služi SERTIFIKAT ZA DOBRU REPUTACIJU?Sertifikatom pre svega garantujete dobar imidž.

Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti sa lošom reputacijom.

Možete ga koristiti u raznim marketinškim aktivnostima.

Veće poverenje novih domaćih i inostranih klijenata, partnera i saradnika.

Učvršćivanje odnosa sa postojećim klijentima, partnerima i saradnicima.

Povezivanje klijenata koji su dobili sertifikat.

Kroz naše reklamne kampanje obaveštavamo sve firme da ste dobitnik sertifikata uz preporuku za saradnju.

Više informacija >>>
 
Trenutno u bazi imamo podatke od 498.837 privrednih subjekata
Više informacija >>>