Bonitetu, Reputaciji i Kvalitetu za 485.665 aktivnih privrednih subjekata u Srbiji za 2024


 


Akreditovani sertifikati!


Companies Reputation je najuticajniji centar za analizu boniteta, istraživanje reputacije i proveru kvaliteta proizvoda i usluga privrednih subjekata u čitavom svetu. Raspolažemo finansijskim podacima svih privrednih subjekata za izradu boniteta, sofisticiranim programima za istraživanje reputacije i stručnim saradnicima za ocenu kvaliteta proizvoda i usluga.

Sertifikatima garantujete finansijsku stabilnost, kreditnu sposobnost, dobar imidž i vrhunski kvalitet proizvoda i usluga.

Sertifikati su akreditovani i ne mogu ih dobiti privredni subjekti sa lošim finansijskim bilansima, reputacijom, kao i lošim kvalitetom proizvoda i usluga.

Mogu se koristiti u raznim marketinškim aktivnostima, na tenderima i prilikom prezentacije firme.

Veće poverenje novih domaćih i inostranih klijenata, partnera i saradnika.

Učvršćivanje odnosa sa postojećim klijentima, partnerima i saradnicima.

Povezivanje klijenata koji su dobili naše sertifikat.

Kroz naše reklamne kampanje obaveštavamo sve firme da ste dobitnik sertifikata uz preporuku za saradnju.