O namaCompanies Reputation je najuticajniji centar za analizu boniteta, istraživanje reputacije i proveru kvaliteta proizvoda i usluga privrednih subjekata u čitavom svetu. Raspolažemo finansijskim podacima svih privrednih subjekata za izradu boniteta, sofisticiranim programima za istraživanje reputacije i stručnim saradnicima za ocenu kvaliteta proizvoda i usluga. Companies Reputation je osnovan 2006 godine u U.S. Delawere, a od 2010 u vlasništvu je kompanija REPUTATIONS LLC.

Podaci privrednih subjekata se legalno otkupljuju od više izvora, sa kojima imamo potpisane ugovore.
Stručne saradnike koji učestvuju u izradi programskih rešenja za Bonitet, Reputaciju i kvalitet angažujemo iz celog sveta.

Svi sertifikati su akreditovani.
 

Naši proizvodi
Sertifikat za Bonitet


Sertifikat za Reputaciju


Sertifikat za Kvalitet


Baza firmi