Šta je kvalitet?Kvalitet je, baš kao i lepota, u oku posmatrača. Kvalitet je subjektivna pojava. To je emocionalno iskustvo koje nastaje kao rezultat utiska i očekivanja. Osećaj visokog kvaliteta pojavljuje se kada utisak premaši očekivanja; dok osećaj lošeg kvaliteta nastaje kada utisak ne ispunjava očekivanja.

Kada utisak odgovara očekivanjima, prevladava osećaj zadovoljstva koji predstavlja neutralan kvalitet. Najčešći element poslovne definicije kvaliteta je da se kvalitet proizvoda ili usluge odnosi na utisak stepena u kojem proizvod ili usluga ispunjava očekivanja potrošača.

Kvalitet je uvek perceptivan, uslovni i u velikoj meri subjektivan atribut.

Potrošači najčešće govore o specifičnostima kvaliteta proizvoda ili usluge kada te proizvode i usluge upoređuju sa konkurencijom na tržištu.

Proizvođači, s druge strane, mere kvaliteta definišu kao stepen usaglašenosti s određenim standardom koji određuje kako određeni proizvod mora biti proizveden kako bi bio ispravan.
 
 

Kako se određuje kvalitet?Na preko 100 sajtova se nalaze naše ankete u kojima učestvuju svi koji su probali ili koristili neki od vaših proizvoda ili usluga. Rezultati ankete se detaljno proveravaju i otklanjaju sve eventualne zloupotrebe. Finalnu ocenu daju naši stručni saradnici.

Ukoliko su proizvodi ili usluge novi na tržištu, možete nam direktno poslati proizvode, a naš stručni žiri će dati konačnu odluku.

Sertifikat se izdaje za svaki proizvod pojedinačno. Samo proizvodi vrhunskog kvaliteta mogu dobiti naš sertifikat.

Naš sertifikat za kvalitet je pisani dokaz kvaliteta vaših proizvoda i usluga. Samo privredni subjekti čiji proizvodi i usluge zadovoljavaju naše kriterijume, mogu doći do sertifikata za kvalitet. Uz sertifikat za kvalitet, garantovano povećavate prodaju.

 

Šta naši paketi uključuju?
Digitalna verzija sertifikat sa banerima


Uramljena verzija sertifikata, sa hologramskom zaštitom


Ulistavanje u pretragu i reklamiranje


Zlatna medalja za kvalitet