BonitetBonitet se utvrđuje na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslednjih nekoliko godine. Bonitet daje pouzdanu sliku poslovanja privrednog društva i omogućava lakše poslovno odlučivanje.

Pri izradi boniteta vrednuju se finansijske sposobnnosti društva, ali i drugi relevantni podaci od značaja za poslovanje, kao što su broj dana nelikvidnosti u poslednjih dvanaest meseci, broj i ishod sudskih sporova, uzeti kratkoročni i dugoročni krediti i sl.

Sertifikatom garantujete finansijsku stabilnost i kreditnu sposobnost i ne mogu dobiti privredni subjekti sa lošim finansijskim bilansima.

Može se koristiti u raznim marketinškim aktivnostima, uz veće poverenje novih domaćih i inostranih klijenata, partnera i saradnika, učvršćivanje odnosa sa postojećim, ali i povezivanje klijenata koji su dobili naše sertifikate.

Kroz naše reklamne kampanje obaveštavamo sve firme da ste dobitnik sertifikata uz preporuku za saradnju.
 
 

Bonitetni izveštajBonitetni izveštaj sadrži tačne i detaljne informacije o uspešnosti poslovanja i finansijskom položaju privrednih subjekata. Ovi podaci Vam pomažu da shvatite o kakvoj firmi je reč.

Bonitetni izveštaj čine podaci za poslednje tri godine. U bonitetnom izveštaju se nalaze osnovni podaci (naziv firme, adresa, ime direkotra i vlasnika, broj zaposlenih, datum osnivanja...), finansijski podaci (bilans stanja i uspeha, dani u blokadi, kratkoročna i dugoročna zaduženja...) i bonitet koji daje objedinjenu sliku poslovanja privrednog društva. Izrađuju se za privredna društva, preduzetnike, zadruge i ustanove.
 
 

Klasifikacija bonitetaPrivredni subjekti se klasifikuju u nekoliko grupa, na osnovu boniteta.

AAA bonitet pokazuje izuzetnu finansijsku moć i sposobnost izmirivanja obaveza na vreme iz dosadašnjeg poslovanja. Izuzetno mali broj kompanija se može pohvaliti ovim bonitetom, kojim se garantuje finansijska stabilnost, ali i profitabilnost u poslovanju. Privredni subjekat koji poseduje najviši bonitet AAA je poslovni partner za svaku pohvalu i preporuku.

AA bonitet je za nijansu slabiji od najvišeg, pre svega zbog kraćeg postojanja na tržištu, odnosno manjeg broja godišnjih finansijskih izveštaja. Ovaj bonitet dokazuje odličan kreditni rejting privrednog subjekta, pokazujući besprekorne finansijske rezultate. Poslovanje sa firmom koja poseduje ovaj bonitet je preporučljivo i sigurno.

A bonitet je dokaz stabilnog poslovanja firme, uz tendenciju rasta. Sa ovakvim firmama se može kvaliteno i uspešno poslovati jer im je likvidnost dobra, a rizik u poslovanju minimalan. Niži bonitet u odnosu na prethodne, je zbog skromnijeg poslovanja u prošlosti ili se radi o novoosnovanoj firmi. Privredni subjekat sa ovom ocenom je dobar partner u poslovanju.

B bonitet pokazuje prisutan rizik u poslovanju, uz slabije finansijske mogućnosti i nisku profitabilnost. Privredni subjekt sa ovim bonitetom teže izmiruje obaveze. Prilikom saradnje treba obratiti posebnu pažnju, zbog oscilacija u poslovanju. Ovaj bonitet uglavnom dobijaju firme koje su prezadužene ili u procesu restruktuiranja.

C bonitet je karakterističan za kompanije sa veoma lošim finansijskim rezultatima. Pitanja je dana kada će ova firma otići u stečaj. Saradnja sa ovim privrednim subjektom se ne preporučuje.

Bez boniteta su uglavnom privredni subjekti kod kojih nema dovoljno potrebnih informacija da se odredi bonitet, koji nisu predavali godišnje finansijske izveštaje ili su novoosnovani.
 

Šta naši paketi uključuju?
Digitalna verzija sertifikata sa banerima


Uramljena verzija sertifikata, sa hologramskom zaštitom


Ulistavanje u pretragu i reklamiranje


Web prezentacija za TOP 100 bonitet

Bonitetni izveštaj

 • Isporučuje se u PDF formatu na e-mail adresu
 • Može se naručiti za sve privredne subjekte u Srbiji
 • Sadrži osnovne podatke, finansijske podatke i bonitet

Digitalni bonitet

 • Digitalni sertifikat sa bonitetom na srpskom i engleskom jeziku u PDF i PNG formatu
 • Baneri za sajt i društvene mreže u nekoliko veličina
 • Ulistavanje u pretragu i reklamiranje

Štampani (uramljen) i digitalni bonitet sa hologramom

 • Štampani (uramljen) i digitalni bonitetni sertifikat sa hologramom na srpskom i engleskom jeziku
 • Baneri za sajt i društvene mreže
 • Ulistavanje u pretragu i reklamiranje

TOP 100 bonitet

 • Top 100 sertifikat dobija samo 100 firmi sa najboljim bonitetom
 • TOP 100 štampani (uramljen) i digitalni sertifikat sa bonitetom na srpskom i engleskom jeziku i baneri za sajt i društvene mreže
  • Pehar sa izgraviranim podacima vaše firme
   • Ulistavanje u pretragu i reklamiranje
   • Web prezentacija firme i proizvoda na našem sajtu