Šta je baza firmi?Naša baza sadrži osnovne i finansijske podatke kao i reputaciju privrednih subjekata u Srbiji. Pristupom bazi imate mogućnost da u svakom trenutku vidite rejtinge velikog broja obrađenih firmi i preduzetnika. Na ovaj način osiguravate pouzdane saradnike i nizak rizik u poslovanju. Pored boniteta i reputacije u našoj bazi se nalaze i osnovni podaci firmi, prihodi, profiti i dugovanja. Svi finansijski podaci su iz zvaničnih izvora, tj završnih računa, detaljno obrađeni i provereni.

Pored aktivnih privrednih subjekata, u bazi se nalaze i firme koje su u blokadi, kao i one kod kojih je pokrenut stečajni postupak.